Časté otázky
Domovská stránka

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Budem mať 17 rokov až o 6 mesiacov. Môžem sa prihlásiť do kurzu už teraz?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Áno. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete začať už ako 16-násť ročný. Avšak záverečnej skúšky sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 17-teho roku života. Nakoľko takýto kurz trvá cca. 10 týždňov a preto odporúčame začať kurz približne 3 – 4 mesiace pred dovŕšením predpísaného veku.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Ako sa môžem prihlásiť do autoškoly?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Do autoškoly sa môžete prihlásiť on-line alebo osobne. Kontaktujte nás!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Čo mám urobiť pred začatím kurzu?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú: Prihlášku do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom). Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá (Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia) dostanete pri zápise do kurzu v autoškole!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Ako dlho trvá kurz?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 10 až 12 týždňov.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Ako prebieha výcvik?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Výcvik pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, a je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická výučba a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Ako prebieha teoretická výučba?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Učebná osnova teoretickej výučby zahŕňa : pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa, a to poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy u presní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny). Pri rýchlo kurze (individuálnom) inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Ako prebieha praktický výcvik?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, výcvik na autotrenažéri, praktické jazdy na atocvičisku, praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Samotným jazdám predchádza výcvik na autotrenažéri. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Termíny jázd sa snažíme podľa možnosti maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade potreby jazdíme aj cez víkendy, prázdniny či štátne sviatky.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Môže výcvik trvať aj menej ako 6-8 týždňov?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Áno. V prípade rýchlo kurzu sa výcvik v autoškole skracuje.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Kedy môže byť kurz považovaný za ukončený?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kurz môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výučby. Ale pre nás je dôležitejší Váš pocit 100% pripravenosti. Preto v prípade potreby je ešte možné pred skúškami si dohodnúť doučovacie hodiny ako praktickej, tak aj teoretickej výučby.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Ako prebieha záverečná skúška?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na záverečné skúšky Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Samotná skúška prebieha za prítomnosti skúšobného komisára, zvyčajne sa vykonávajú v doobedňajších hodinách a skladá sa z dvoch častí. Prvá skúška je písomný test z pravidiel o cestnej premávke, časový limit na test je 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Druhá skúška je praktická jazda na autocvičisku a v cestnej premávke.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Čo potrebujem doložiť pred záverečnou skúškou?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je taktiež potrebné doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku v hodnote (33 € skupina B, 16,50 € skupiny AM,A1,A, 49,50 € skupina AB) a poplatok za vydanie vodičského preukazu v hodnote 6,5 €. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene kurzu (autoškoly ich do ceny kurzu nezahŕňajú) a musia byť odovzdané vo forme kolkových známok, ktoré je možné zakúpiť na ktorejkoľvek pošte.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
CHCEŠ
KONTAKTUJ NÁS
KONTAKTUJ NÁS
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.